Istroromanii din Croatia asteapta sprijin de la statul roman

Email Imprimare PDF

O serie de evenimente remarcabile au avut loc în ultimul timp pentru mica comunitate istroromână din Croaţia. Într-un precedent comunicat, am salutat deja menţionarea pentru prima oară a acestei comunităţi, în „Declaraţia comună" a guvernelor croat şi român - o adevărată premieră în istoria raporturilor dintre cele două ţări -, cu ocazia vizitei în România a premierului croat, Dna. Jadranka Kosor, subliniind şi declaraţia extrem de importantă a premierului Emil Boc, inserată în „Declaraţia comună" din 28 ianuarie 2011, asupra „importanţei istroromânilor pentru limba şi naţiunea română".

Aceasta reprezintă o conştientizare extrem de importantă, pentru guvernul şi factorii noştri de răspundere, căci abandonarea gravă şi vinovată a comunităţii istroromâne de către toate guvernele româneşti precedente, până la Dl. Emil Boc, a dus şi la menţinerea în post la ambasada de la Zagreb a unor precedenţi ambasadori incapabili, fără niciun interes şi nicio sensibilitate faţă de conaţionalii noştri din Istria, implicit penru limba şi istoria noastră.

Apreciem de aceea, aşa cum a declarat premierul Emil Boc, că „sprijinul din partea autorităţilor croate pentru conservarea acestui bun cultural comun – graiul istroromân -, va fi extrem de apreciat de România", dar subliniem că acest sprijin, pentru a fi real, nu se poate face decât prin aplicarea standardelor europene pentru limbile regionale sau minoritare, iar el nu poate fi aplicat printr-un proiect de scindare între poporul român şi aşa zişi „Vlasi" sau „Jeianţi", aşa cum încearcă unii rău intenţionaţi s-o facă.

Deşi mai sunt încă multe de făcut, semne de schimbare în mai bine, vin deja din Croaţia, statul vecin şi prieten.

Astfel, la şcoala din Suşnieviţa, începând cu acest an, s-au desfăşurat în fiecare miercuri, după încheierea orelor de şcoală, între orele 16 şi 18, cursuri de dialect istroromân, ţinute de o tânără istroromâncă, licenţiată la Universitatea din Rijeka –Fiume-, Viviana Berkarich. La 24 octombrie 2010, elevii acestei şcoli au fost primiţi la Zagreb de către noul Preşedinte al Republicii Croaţia, Ivo Josipovic, şi au partecipat la un concurs al radiodifuziunii croate din Sibenik pentru minorităţile naţionale şi acelea lingvistice, întitulat „Bogăţia limbii" – Bogastvo Jezika -, situându-se printre cele mai bune opt echipe şcolare din Republica Croaţia.

Aceasta, în ciuda faptului că şcoala medie „Ivan Goran Kovacic" din Cepici, de care aparţine şi şcoala elementară din Suşnieviţa, a fost în pericol să fie desfiinţată din cauza numărului redus de elevi. Acest pericol a fost temporar înlăturat în martie 2010, graţie protestelor locale şi protestului „Asociaţiei culturale istroromâne „Andrei Glavina" către autorităţile regionale ale Istriei, un protest vibrant şi energic, citit şi într-o adunare generală a profesorilor şi elevilor de la această şcoală, subliniindu-se din partea conducerii şcolii că în acea Şcoală „sunt mereu prezente proiecte care privesc cultura şi limba istroromânilor, ca patrimoniu non-material cultural şi ca bogăţie a Croaţiei, încă insuficient valorizat şi în pericol de dispariţie accelerată prin închiderea şcolii". Din cauza protestelor, care riscau să ajungă până la Consiliul Europei, s-a revenit asupra deciziei de închidere a şcolii.

Ca un semn al activităţii sale şi ca un semn al promovării graiului şi comunităţii istroromâne, la sfârşitul acestui an şcolar, la 30 iunie 2011, elevii şcolii au prezentat un spectacol la care a fost invitat şi a fost prezent şi noul ambasador român în Croaţia, Dl. Cosmin George Dinescu, care are ca obiectiv declarat „reluarea punţilor dintre statul român şi comunitatea istoromână", pentru care îi urăm noului domn ambasador deplin succes.

Acest spectacol a avut loc în comuna Krşan, de care aparţine satul Suşnieviţa, la „Stare Staje", şi a constat în executarea de către elevi a unor scenete inspirate din romanul „Micul Prinţ" al lui Antoine de Saint-Exupery, reprezentate –fapt nou şi foarte meritoriu- în grai istroromân. A mai fost prezentat proiectul de recuperare a graiului vechi din Suşnieviţa, prin transmiterea lui de la bătrâni la cei tineri, precum şi un proiect de dezvoltare turistică a zonei inspirat de acelaşi spirit de păstrare a vechiului grai, întitulat „Moştenirea nematerială a satului meu natal" (Nematerijalana Baştina Mog Zavicaja).

Spectacolul a fost prezentat de către tinerii din grupa tireri istroromâni, Elena Faiman, Mateo Jurman, Linda Toncetich, Andy Taletovich, grupă alcătuită în anul 2008 de către Profesoara Romina Licul, cu participarea activă a Dnei. Directoare a Şcolii „Ivan Goran Kovacic", Mirela Vidak şi a Dnei. Învăţătoare Dianora Radola. El s-a bucurat de un frumos succes.

Rămâne ca guvernul român, prin Ministerul de Externe şi Ambasada de la Zagreb, să sprijine material şi moral aceste persoane şi aceşti tineri valoroşi, printr-un program strategic, de lung parcurs, adică constant în timp, şi nu prin improvizaţii de o clipă, cum din păcate se întâmplă la noi în politica faţă de comunităţile istorice româneşti de peste hotare.

O corespondenta de la dr. Emil Petru Raţiu, Preşedinte al Asociaţiei culturale istroromâne „Andrei Glavina"

 


-->