Rezultatele Conferinței Consiliului Coordonator al diasporei basarabene de la Florenţa

Email Imprimare PDF


La 18 – 20 octombrie 2013, la Florenţa, Italia, au avut loc lucrările conferinţei asociaţiilor Consiliului Coordonator al Diasporei (CCD), ediția I. Pentru prima dată asociațiile Diasporei, membre ale CCD, au organizat o conferință anuală în afara statului de origine, R. Moldova.

La conferinţă au fost prezenţi şi au rostit cuvinte de salut invitaţii speciali: Mihai Căpăţînă, Secretar General MAEIE, Victor Lutenco, şeful BRD, Vladimir Lungu, coordonator al proiectului „Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova", alţi oaspeti.

Dl. Victor Lutenco a transmis participanţilor la conferinţă mesajul de salut al Primului ministru al Republicii Moldova, dl Iurie Leancă. Mesaje de susţinere şi apreciere au fost trimise de către dna Ana Guţu, preşedinta Comisiei de politică externă şi integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Elena Beleacova, directorul general al Biroului de Relaţii Interetnice.

Ala Mîndîcanu, purtătorul de cuvânt al CCD, sosită din Quebec, Canada, a deschis lucrările conferinţei şi a supus votului agenda şi regulamentul conferinţei. Dna Mîndîcanu s-a referit în discursul său la importanţa evenimentului, a vorbit despre locul şi rolul Diasporei în viaţa economică, socială şi culturală a Republicii Moldova, a menţionat că diaspora susţine cursul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, în special acum, în ajunul summitului de la Vilnius.

Dorin Dușciac, liderul Grupului Justiţie şi Drepturile omului, venit din Paris, vorbind despre drepturile cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi peste hotare, a înaintat o listă de propuneri concrete privind îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor moldoveni din străinătate și votul Diasporei la alegerile parlamentare. Dorin Dușciac, a ținut un discurs și despre interacțiunea Diasporă – Guvernul Republicii Moldova, formulînd mai multe propuneri pentru rezoluție.

Dumitru Vicol, coordonator al Grupului Economie, s-a referit la activităţile consacrate dezvoltării economice a Diasporei şi a prezentat iniţiative și propuneri privind unele proiecte speciale din domeniu: îmbunătăţirea climatului investiţional în RM, crearea sistemului privat de pensii ș.a. Dl Vicol a prezentat și proiectul „Gala Studenților Originari din Republica Moldova", destinat studenților moldoveni din diasporă.

Angela Mutruc din Germania a prezentatat raportul Grupului Probleme Sociale, vorbind pe larg despre activitățile realizate și rezultatele obținute în perioada care a urmat constituirii grupului, precum și la inițiativele planificate pentru viitor. Vorbind despre diasporă și migrație, dna Mutruc s-a referit în particular la situația Germaniei, făcînd propuneri privind susținerea și informarea cetățenilor moldoveni din această țară.

Raportul Grupului pentru Cultură și Educație a fost prezentat de Tatiana Ciobanu din Italia, care s-a referit la tema organizării evenimentelor culturale în condițiile crizei economice actuale.

Prezentând raportul Grupului pentru Reintegrarea Migranților întorși în Moldova, Olga Coptu din Bologna, Italia, a vorbit despre opiniile migranților care își doresc o reîntoarcere în RM, precum și ale celor care au revenit în țară, menționînd că dificultățile celor reîntorși sunt similare cu cele întâmpinate de catre întreaga societate.

Dl Victor Lutenco, șeful Biroului Relații cu Diaspora, a prezentat raportul de activitate al BRD pentru 2012-2013 și a prezentat proiectele și inițiativele BRD pentru perioada următoare.

Cristina Cozma, expert pe comunicare în cadrul proiectului finanțat de UE „Consolidarea capacităților de gestionare a migrației în Republica Moldova", a vorbit despre activitățile destinate diasporei sprijinite de proiect, oprindu-se în mod special la târgul on-line al locurilor de muncă pentru cetățenii moldoveni de peste hotare, ce va avea loc la finele lunii noiembrie 2013, dar și la elaborarea în viitorul apropiat a unui portal al diasporei, care va include toată informația pentru cei ce intenționează să emigreze precum și cei care vor să se reîntoarcă în R. Moldova.

În discursul său Olesea Dînga, reprezentantă a asociației „Plai" din Torino, a vorbit despre activitatea Consulatului General de la Bologna, Italia.

În cuvîntarea sa, Nicolae Dumbrăvanu din asociația „Moldavi nel Veneto" or. Padova, Italia, s-a referit la situația asociațiilor diasporale din Padova și a înaintat propuneri concrete pentru o colaborare eficientă dintre asociații, dintre BRD și asociații, dintre CCD și acociații.

Participanții la conferință au adoptat în unanimitate o Rezoluție care a fost elaborata cu participarea tuturor asociatiilor din Consiliul Coordonator al Diasporei. Acestea și-au adus aportul la conținutul Rezoluției fie direct, fie prin reprezentanții delegați, fie prin mesaje trimise pe adresa CCD. Rezoluția a fost semnată de peste 50 de asociații din 16 țări ale lumii.

Evenimentul din Florența a fost un minunat prilej pentru membrii asociațiior CCD și pentru membrii comunității de limba română din Italia de a se revedea, de a discuta sincer și deschis problemele care framântă Diaspora, dar și de a comunica neformal, în timpul excursiilor prin Florența.

Conferința a fost găzduită de ascociația "Fraternita Mondiale" (Presedinte dl Oleg Oglindă), care a pus la dispoziția participanților la eveniment un local frumos, camere de hotel, pregătind, împreună cu membrii familiei sale, niște bucate ca la mama acasă. Tot dl Oglindă a organizat pentru participanții la conferință o cină minunată „de Toscana" la palatul Borghese.

Echipa de voluntari, condusă de Olga Coptu, din care face parte Jana Reniţă și Aliona Purci de la ziarul „Gazeta Basarabiei", au asigurat logistica evenimentului.

Buna dispoziție a dominat întregul eveniment și a demonstrat că Diaspora se poate auto-organiza pentru a pregăti evenimente de cea mai înaltă ținută organizatorică, intelectuală și managerială.

REZOLUȚIA

Conferinței Asociațiilor Consiliului Coordonator al Diasporei,

Florența, Italia, 18-20 octombrie 2013

Constatând, după un an de activitate, că fluxul migrației din Republica Moldova nu scade și Diaspora continuă să joace un rol extrem de important în dezvoltarea economică, socială și politică a Republicii Moldova prin creșterea anuală a remitențelor;

Exprimând acum, în ajunul summitului de la Vilnius, întreaga susținere pentru politicile promovate de conducerea Republicii Moldova în vederea integrării europene, a promovării reformelor și a parafării Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană;

Apreciind instituirea Biroului pentru Relații cu Diaspora în cadrul Cancelariei de stat și eforturile administrației de a dezvolta un parteneriat sincer și deschis Republica Moldova – Diaspora, prin instituirea funcțiilor de viceminiștri, responsabili de diasporă;

Apreciind activitățile comune ale BRD și BRI, dedicate Diasporei și considerând că acțiunile comune desfașurate în decursul anului constituie o dovadă de colaborare reală;

Recunoscând în același timp că mai există posibilități nefolosite de coordonare și comunicare între CCD și BRD;

Recunoscând că domeniul migrației și cel al colaborării dintre diasporă și stat incă nu este cercetat și analizat în profunzime; Constatând că Hotărîrile Guvernului nr. 834 din10.11.2011, si 236 din 17.04.2012 în mare parte necesită revizuire și actualizare în scopul elaborării unui nou mecanism de perfecționare a CCD;

Constatând că Rezoluția Congresului V al Diasporei din 2012 a fost realizată doar parțial;

Stabilind că revenirea migranților la baștină și reintegrarea lor în viața economică, sociala și politica a Republicii Moldova poate fi mult mai intensă dacă statul va lupta eficient cu astfel de fenomene negative precum corupția, lipsa reformelor eficiente în domeniul justiției, gestionării statului și economiei;

Reiterând determinarea diasporei de a continua activitatea de consolidare a comunităților moldovenești de peste hotare, de a păstra limba română, tradițiile și cultura națională, precum și de a contribui în măsura posibilităților la dezvoltarea economică, socială și politică a Republicii Moldova prin participarea la programe și proiecte naționale și internaționale;

Noi, participanții la Adunarea anuală a asociațiilor Consiliului Coordonator al Diasporei, intruniți la Florența, Italia, la 18-20 octombrie 2013, considerăm important să fie întreprinși următorii pași:

1. Modificarea Hotărîrilor de Guvern nr. 834 din 10.11.2011, și 236 din 17.04.2012 în scopul elaborării unui nou mecanism de perfecționare a CCD și a sistemului de comunicare și colaborare dintre Diasporă și administrația Republicii Moldova;

2. Includerea reprezentanților Diasporei de calificare înaltă în funcții de demnitate politică și funcționari publici (viceministru, responsabil pentru portofoliul cu diaspora, secretari de stat, etc.);

3. Implicarea asociațiilor Diasporei în elaborarea și procesul de implementare a planurilor de lucru anuale ale Biroului pentru Relații cu Diaspora, precum și în mecanismul de raportare a rezultatelor anuale;

4. Intensificarea colaborării bilaterale și multilaterale cu instituții relevante internaționale în domeniul migrației;

5. Elaborarea și implementarea în Diasporă a unor proiecte concrete, în bază de concurs, cu susținere financiară din partea statului, sponsorilor și a organismelor internaționale, ce au drept scop promovarea imaginii pozitive a Republicii Moldova în lume;

6. Implicarea mai activă a Diasporei în procesul de perfecționare a cadrului legislativ privind sistemul electoral în vederea asigurării dreptului la vot pentru cetățenii aflați în afara hotarelor Republicii Moldova în scopul asigurării participării masive a Diasporei în alegerile parlamentare viitoare;

7. Intensificarea activităților comune Diasporă-Guvern în domeniul educației copiilor și tineretului din diasporă;

8. Introducerea unor lideri ai organizațiilor diasporei în delegațiile oficiale în timpul vizitelor demnitarilor moldoveni în străinătate;

9. Fortificarea capacităților instituționale de reintegrare a cetățenilor stabiliți peste hotare care doresc să revină în Republica Moldova;

10. Abordarea sistemică și de durată în promovarea culturii naționale în Republica Moldova și peste hotare

Florenta, Italia, 20 octombrie 2013

Rezoluția a fost adoptata cu 50 de voturi, ale asociațiilor CCD prezente și reprezentate la conferință.

1 vot împotrivă, 3 voturi abțineri

O corespondenţă de la Dorin Dușciac, Franţa