Deputatul român din Parlamentul Ucrainei, Ion Popescu: proiectul înaintat de grupul lui Kravciuk limitează într-o anumită măsură drepturile minorităţilor naţionale existente deja în Ucraina

Email Imprimare PDF


Cât de curând Rada Supremă a Ucrainei va elabora o Lege nouă cu privire la dezvoltarea şi aplicarea limbilor în Ucraina. Aceasta va lua locul Legii despre bazele politicii lingvistice de stat, abrogată nu demult printr-o Hotărâre adoptată de către noua configuraţie politică majoritară a Parlamentului ucrainean, transmite corespondentul Romanian Global News din Cernăuți.

În acest sens a fost creată o comisie parlamentară specială pentru elaborarea unei noi Legi despre limbi. Mai mult a fost elaborat şi un Proiect de Lege de către un grup de experţi sub conducerea lui L. M. Kravciuk, primul preşedinte al Ucrainei.

După părerea deputatului independent Ion Popescu, preşedintele Uniunii Interregionale „Comunitatea românească din Ucraina", proiectul înaintat de grupul lui Kravciuk limitează într-o anumită măsură drepturile minorităţilor naţionale existente deja în Ucraina. Unele din punctele articolelor lui vin în contradicţie directă cu art. 22 al Constituţiei Ucrainei care nu permite ca la elaborarea noilor legi să fie îngustate drepturile deja existente ale cetăţenilor ucraineni.

În virtutea acestui fapt, domnul Ion Popescu a propus ca în art. 5, punctul 2, aliniatul 1 al Capitolului Limbi regionale şi minoritare formularea „în limitele comunităţii teritoriale" să fie schimbată „în graniţele comunităţilor teritorial administrative". În acelaşi articol domnia sa cere ca acordarea drepturilor lingvistice populaţiei minoritare să înceapă de la cota de 10 la sută din populaţie şi nu de la cota de 30 la sută după cum propun autorii noului proiect de lege.

Totodată deputatul poporului Ion Popescu propune să fie anulate câteva aliniate din acelaşi articol 5 al noului proiect de lege pe motiv că acestea limitează drepturile minoritarilor la folosirea limbii lor materne şi crează obstacole artificiale în calea declarării lor ca limbi regionale.

În locul aliniatelor 2, 3 şi 4 el a propus ca să fie întrodus următorul aliniat: „ Limba respectivă obţine statutul de limba regionala sau de limba a minorităţii naţionale în mod automat, dacă în unitatea teritorial-administrativă cota parte a vorbitorilor ei în conformitate cu art. 1 şi 2 se bazează pe rezultatele oficiale ale Recensământului panucrainean al populaţiei".

Propuneri esenţiale a făcut dl deputat Ion Popescu şi în legătură cu articolul 17 al viitoarei legi. După cel de al doilea aliniat punctul 1, el solicită să fie adăugat un nou aliniat care să fie redactat după cum urmează. „Se garantează păstrarea sistemului existent al reţelelor de instituţii de învăţământ şi educaţie în care procesul educaţional şi obţinerea studiilor se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale".

Tot la acest capitol, care ţine de Limba de învăţământ, dl Ion Popescu solcită ca formularea „poate să studieze" să fie schimbată în „se studiază".

Deputatul român mai propune ca să fie întrodus un amendament la art. 23 care se referă la Limba reclamei şi a marcării mărfurilor.

La finalul punctului 1 al acestui articol el propune să fie adăugat un aliniat cu următorul conţinut: „În graniţele teritoriilor în care limba maternă a minoritarilor are statut de limbă regională anunţurile, înştiinţările şi alte forme ale mijloacelor de reclamă audio-vizuale pot fi efectuate şi în limbile respective".

Ultima propunere a făcut-o domnul Ion Popescu la art.24 care se referă la Limba denumirilor geografice proprii. El solicită ca acestea să fie reproduse şi în limbile regionale sau ale minorităţilor naţionale.

Sperăm că membri comisiei de examinare a noului proiect, condusă de Ruslan Koşulinschi, locţiitor al Preşedintelui Radei Supreme a Ucrainei, deputat din fracţiunea Partidului „Svoboda" vor ţine cont de propunerile pe care le-a făcut deputatul independent Ion Popescu.

 


Acest website folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Pentru a afla mai multe despre cum puteti controla sau sterge cookie-urile cititi politica de utilizare Cookie-uri.

Continuarea navigării implică acceptarea lor.