S-au terminat cursurile Școlii de vară pentru români/aromânii din Deviaca, „Cultură și limbă românească”organizate de ICR. Ce face statul român pentru a păstra identitatea românilor din Balcani?

Email Imprimare PDF


În perioada 4-12 septembrie, cu sprijinul ICR, s-a desfășurat la Deviaca, Albania, a treia ediție a Școlii de vară pentru români/aromâni, „Cultură și limbă românească". Aceasta este singura formă de învățământ susținută de către statul român în prezent în Albania, și se derulează prin Direcția Românii din Afara Granițelor din Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Asociația Aromânilor din Albania, transmite corespondentul Romanian Global News din Albania.

Pe lângă Școala de al Deviaca, ICR mai susține, începând cu acest an, școala duminicală pe lângă bisericile din Timoc (Serbia), acestea fiind singurele forme de învățământ susținute de România în comunitățile istorice.

Parteneri locali au fost Unionia Nacionala Armanili di Albania, Sociata Culturala Aromani di Albania, Liga Aromani di Albania, Fundația Nicola Iorga.

Beneficiind și în acest an de suportul Societății Macedoromâne din București, școala s-a desfășurat și în acest an pe trei paliere educaționale: predare pentru adulți, copii și pedagogie neconvențională – prin educația dramatizată a unor elemente de gramatică și vorbire de către Eduard Adam, actor la Teatrul Național din București. Cursurile au fost susținute de doi specialiști de excepție: Nicolae Saramandu și Manuela Nevaci, de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române. Prof. Saramandu și Manuela Nevaci sunt realizatorii unicei cărți de citire în dialect „Carti di aleadziri", și al „Atlasului Lingvistic al dialectului aromân", fiind președintele, respectiv membru în Comisia UNESCO „Atlasul limbilor Europei". La copii, tehnica de predare a avut ca obiectiv nivelul pasiv (primar) de vorbire, de la nivelul neconștientizat al activării vocabularului. La adulți, ridicarea nivelului de competență lingvistică în conversație și scriere s-a făcut după didactica limbilor moderne (nivel A1-C1), după „Manualul de aromână" al acelorași autori.

În acest fel, deși scurtă, de doar 10 zile, Școala de Vară ICR de la Deviaca obține rezultate vizibile de la an la an, după cum au remarcat profesorii și partenerii ICR.


Demografia țintă a Școlii de vară a fost mai tânără, la această ediție participând 20 de adulți și 15 copii. Au fost doritori să își perfecționeze vorba și cunoștințele de limbă literară română antreprenori, responsabili din administrație, profesori, studenți, din regiunea de coastă a Albaniei - Vlore, Fier, Diviaca, Durres, Saranda, Tirana, etc. Copiii participanți au avut vârste cuprinse între 7 și 14 ani, fiind toți din Deviaca.

Timpul nu iartă: faptul că statul român nu a acționat coerent în teren se vede. Acțiunea ICR intervine în momentul critic în care copiii nu mai sunt învățați de către părinți dialectul aromân, în acest moment fiind absolut necesară extinderea intervenției lingvistice prin educație de lungă durată.


Școala ICR de Vară de la Deviaca a fost un excelent prilej de identificare a următoarelor acțiuni urgente care ar trebui luate de autoritățile române pentru menținerea identității române/aromâne. Astfel, în urma discuțiilor cu lideri și reprezentanți ai autorităților locale s-au identificat următoarele zone de intervenție urgentă:

- La Deviaca (10 000 locuitori, 10% aromâni), trebuie continuată acțiunea de sprijin și de monitorizare a școlii și grădiniței: infrastructură, costume populare, material didactic, salarii. Trebuie precizat că localul școlii și grădiniței este pus la dispoziție cu titlu gratuit de către Coci Iancu, liderul Asociației Aromânilor din Albania.

- Finanțarea multianuală a Ziarul Asociației Aromâne, „Frăția";

- La Fearica (100 000 locuitori, 10% aromâni), școală duminicală;

- La Selenița (6000 locuitori, majoritatea aromâni), până la criza din 2008, fief al propagandei grecești cum că aromânii sunt altă națiune decât români, există posibilitatea redeschiderii școlii private în dialect.

- La Corcea (circa 55000 locuitori, din care azi, 10% aromâni), unul dintre cele mai mari centre ale culturii aromâne și albaneze la sf. secolului al XIX-lea, situată în proximitatea extraordinarului centru cultural care a fost Moscopole și aproape de frontieră. Aici se află singura biserică românească construită de România după 1989 (2005), în prezent fără preot slujitor, sediul local al Asociației Aromânilor din Albania, în prezent în paragină avansată. Aici se impun, de urgență:

o Instalarea unui preot vorbitor al dialectului la Biserica „Schimbarea la Față" din Corcea;

o Demararea cursurilor școlii duminicale – posibile la subsolul Bisericii.

o Amplasarea bustului lui Papa Llambro Balamaci la Corcea – marele luptător pentru drepturile aromânilor și albanezilor

o Deschiderea unui centru cultural în cadrul Societății

o Deschiderea unui post de radio care să emită în dialect și limba literară pentru toată zona înconjurătoare, unde trăiesc estimativ aproape 1 milion de aromâni (Albania, Macedonia, Grecia).

Trebuie menționat că, în acest areal, statul român a susținut numeroase instituții de învățământ și biserici, așa de pildă doar în zona Berat, la 1901, existau 8 școli și o biserică cu preot, cântăreț și paracliser, finanțate de România, iar la Moscopole funcționau în același regim 10 școli și 5 biserici (cf. Iulia Wisoșenschi, Emil Țîrcomnicu, Cătălin Alexa, Lecturi vizuale etnologice la aromânii din Albania. Câmpia Muzachiei, București, 2015 p.34, respectiv idem, Lecturi vizual etnologice ... Zona Korce, 2014, p. 22)

O măsură fundamentală pentru păstrarea identității românilor/aromânilor din Balcani și pentru întărirea legăturilor lor cu Țara mamă este amendarea de urgență a legii cetățeniei române pentru a permite acordarea cetățeniei române aromânilor/meglenoromânilor din Albania și Macedonia și Grecia. Acest lucru îl face deja Grecia care dă cetățenie greacă în procedură simplificată, tuturor aromânilor care doresc.

Aromânii din Albania sunt în număr de circa 400 000, conform datelor oferite de comunitate. Spre deosebire de greci, aromânii nu sunt recunoscuți ca minoritate națională și, în consecință, nu au educație, reprezentare politică și nici liturghie limba maternă, iar emisiunile radio-tv sunt sporadice/inexistente. Nu există reciprocitate în ceea ce privește drepturile minorităților între România și Albania. În ultima perioadă, Albania a amplasat în România nu mai puțin de trei busturi ale unor personalități care au legătură cu istoria sa. România nu a reușit decât amplasarea bustului lui Nicolae Iorga, la Saranda, în toamna anului 2016, „Casa Iorga" – sediul fostului Institut Român din Saranda nefiind încă recuperat de România.

 


Acest website folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Pentru a afla mai multe despre cum puteti controla sau sterge cookie-urile cititi politica de utilizare Cookie-uri.

Continuarea navigării implică acceptarea lor.