Manifestări ample cu ocazia Zilelor Andrei Șaguna 2017, la Sfântu Gheorghe

Email Imprimare PDF


În organizarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna", Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", Centrului European de Studii Covasna – Harghita, S.C. „Ştefadina" S.R.L. Bucureşti, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Primăria şi Consiliul local al comunei Vâlcele, Asociația Ştefadina Bucureşti, cu sprijinul Consiliului Județean Covasna și al Consiliului Local Sfântu Gheorghe, în perioada 20 iunie – 8 iulie 2017, va avea loc cea de-a XXV-a ediție a Zilelor Andrei Șaguna, transmite Romanian Global News.

Manifestările sunt dedicate împlinirii a 25 de ani de la înființarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna" și se vor desfășura după următorul program:

Marți, 20 iunie 2017

1700, Statuia Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Parcul „Andrei Şaguna" din Sf. Gheorghe

Slujbă de pomenire pentru membrii fondatori ai Ligii Cultural - Creştine „Andrei Şaguna"

Evocarea „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna", pr. dr. Sebastian Pârvu

1800, Punctul muzeal Prima Şcoală Românească din Sf. Gheorghe, din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Parcul „Andrei Şaguna" din Sf. Gheorghe

Evocarea „Învățământul confesional ortodox în timpul Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna"

Joi, 22 iulie 2017

1500 – 1800, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", Sf. Gheorghe

Simpozionul cu tema „Anul 1917 – moment hotărâtor în realizarea idealului național"

Moderatori: dr. Alexandru PORȚEANU, prof. univ. dr. Ion GIURCĂ

1. Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, București, Factori internaționali și naționali care au asigurat condițiile pentru victoriile din vara anului 1917

2. Dr. Anton COȘA, Bacău, Jertfă şi patriotism în România anului 1917

3. Dr. Alexandru PORȚEANU, București,1917. Memorie și memorialistică

4. Dr. Dan PRISĂCARU, Iași, Iași – Capitala de Razboi. 1916-1918. Dezastrul și regăsirea speranței

5. Prof. dr. ing. Victor Doru IANCU, Cluj-Napoca, Românii în Războiul de Reîntregire, în anul 1917

6. Prof. univ. dr. Petre ȚURLEA, Ploiești, Antiromânismul oficializat în Transilvania în Primul Război Mondial

7. Dr. Alin SPÂNU, București, Manifeste lansate de o parte și de alta a frontului (1917)

8. Prof. drd. Dragoș Lucian CURELEA, prof. Daniela CURELEA, Sibiu, Contribuții punctuale privind sfera activităților militare ale generalului Alexandru Averescu în perioada decembrie 1916 – august 1917

9. Dr. Virgil PANĂ, Tg. Mureș, Românii din județul Mureș în tranșeele Primului Război Mondial

10. Dr. Costin SCURTU, Constanța, Participarea dobrogenilor la evenimentele militare din anul 1917

11. Ing. Ciprian HUGIANU, Sf. Gheorghe, Anul 1917 pe valea Oituzului

12. Prof. Corina BĂRAGAN, Eroi săceleni în războiul reîntregirii țării

13. Prof. dr. Luminița CORNEA, Sf. Gheorghe, Octavian Cioflec – un jurnal al refugiului (1916-1918)

14. Constantin AITEAN-TAUS, Măieruș, jud. Brașov, Participarea românilor din Arini, Iarăș, Măieruș și împrejurimi la Primul Război Mondial

15. Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sf. Gheorghe, Anul 1917 – în presa de limbă maghiară din județele Ciuc, Odorhei și Treiscaune

1800 – 1830, Pauză

1830 – 2000, Lansarea volumelor:

Moderator: prof. univ. dr. Petre Țurlea, prof. Vilică Munteanu

1. Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, Ispititoarea Transilvanie, Cluj-Napoca, 2016, prezintă Milandolina Beatrice Dobozi

2. Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Iași – Capitala României. 1916-1918, București, 2017, prezintă Dan Prisăcaru

3. Ilie Șandru, Peste hotarele timpului, Editura Nico, Tg. Mureș, 2016, prezintă Vasile Stancu

4. Anton Coșa, O viață închinată unei opere. In memoriam professorisDumitru Mărtinaș, Editura Sapinația, Iași, 2017, prezintă Gheorghe Bejan

5. Petre Țurlea, Români și evrei în secolul XX, Editura SemnE, București, 2017, prezintă autorul

6. Ioan Oliviu Niculiciu, Drumul spre sanctuar, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2017, prezintă Maria Stoica

7. Valeriu Tănasă, Popasuri ortodoxe românești, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2017, prezintă Luminița Cornea

8. Mihai Trifoi, În jungla vieții 3, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2017, prezintă Ioan Lăcătușu

9. Vasile Lechințan, Vasile Tutula, Oameni de seamă ai Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu" din România. Dicționar ilustrat, Editura Ecou tranilvan, Cluj-Napoca, 2016, prezintă Vasile Lechințan

10. Maria Dohotaru, În serviciul culturii naționale. Magic Print 1996-2016, Editura Magic Print, Onești, 2017, prezintă Vilică Munteanu

Vineri, 23 iulie 2017

900 – 1030, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", Sf. Gheorghe

ColocviulMarea Unire în Sociologia românească

Moderator: prof. univ. dr. Radu Baltasiu

1. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, București, Tineri sociologi ai generației Marii Uniri

2. Dr. Ovidiana BULUMAC, București, Ernest Bernea, contribuții la cunoașterea satului românesc

3. Dr. Ovidiu SOLOMON, București, Ratiunea etnică în înfaptuirea Unirii Transilvaniei cu România. Perspective antropologice culturale românești.

4. Dr. Alin AURSULESEI, București, Contribuții la sociologia rurală. Viziunea lui Gheorghe Focșa privind civilizația sătească

5. Dr. Augustin POENARU, București, Considerații sociologice asupra importanței familiei în contextul Primului Război Mondial. Cercetarea monografică a familiei în viziunea Xeniei Costaforu

6. Prof. univ. dr. Ioan CIUREA-WEIDNER, Köln – Covasna, Necesitate și întâmplare în istoria românilor – din perspectiva Marii Uniri din 1918

1030 – 1330, Simpozion cu tema „Pagini de istorie și cultură românească"

Moderatori: dr. Liviu Boar, dr. Catinca Agache

1. Conf. univ. dr. Liliana TROFIN, București, „Deschiderea transcendentă" a culturii populare românești

2. Dr. Silviu VĂCARU, Iași, Scrisori de la Andrei Șaguna către starețul Mănăstirii Neamț (1849-1850)

3. Dr. Alexiu TATU, Sibiu, Prima Enciclopedie românească în documente ale Arhivelor Naționale

4. Traian CEPOIU, Cerașul, jud. Prahova, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, promotoare a luptei pentru realizarea idealului național

5. Dr. Liviu BOAR, prof. Mariana BOAR, Tg. Mureș, Epistolar Elie Câmpeanu Ioan Micu Moldovan

6. Dr. Beatrice Milandolina DOBOZI, Tg. Mureș, Un document al începuturilor Catedralei Ortodoxe din Tîrgu Mureş (1920)

7. Prof. dr. Nicolae BUCUR, Miercurea Ciuc, „Paznicul de far" al reportajului românesc – Geo Bogza

8. Dr. Stelian GOMBOȘ, București, Mitropolitul Antonie Plămădeală

9. Dr. Catinca AGACHE, Iași, Eugen Coșeriu, savantul român din Tübingen, din volumul „Personalități române din Germania"

10. Prof. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, conf. univ. dr. Olimpiu SABĂU-POP, Tg. Mureș, O analiză istorico-juridică cazuistică: „Problematica restituirii proprietăţii castelului de la Arcuş judeţul Covasna"

11. Dr. Vasile LECHINȚAN, Cluj-Napoca, Clădiri școlare monumentale din Transilvania construite din bani publici până în 1918, parte „retrocedate" ilegal

12. Drd. Daniel NICULAE, București, Duplicitatea guvernului maghiar față de tratamentul populației române din teritoriul cedat la 30 august 1940

13. Dr. Mihai SUCIU, Tg. Mureș, Remember Cristofan Purecel, poetul-ţăran din Barcani. Suferinţa, învinsă prin poezie

14. Prof. Mihai TRIFOI, Bixad, jud. Covasna, Esperanto-Interlingvistică 2017: Educația în „Anul Zamenhof"

15. Valeriu TĂNASĂ, Agapia, jud. Neamț, Moșul Gheorghe Lazăr – om de mare legătură între Ardeal și Moldova (Un sfânt al zilelor noastre)

1330 – 1400, Pauză

1400 – 1530 Lansarea publicaţiilor:

- Acta Carpatica nr. 3/2016, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, prezintă prof. Vasile STANCU, dr. Ioan LĂCĂTUȘU

- Ştefadina... file de arhivă,nr. 1/2017, prezintă editorii: director general Mihai NICOLAE şi prof. univ. dr.Corneliu Mihai LUNGU

Înmânarea premiilor „I.I. Russu", ediţia 2017:

1. Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ, București – Laudatio de prof. univ. dr. Corneliu Mihail LUNGU

2. Prof. univ. dr. Ion GIURCA, Bucureşti – Laudatio de prof. Vasile STANCU

3. Prof. univ. dr. Ioan CIUREA-WEIDNER, Koln -Covasna – Laudatio de dr. Ioan LĂCĂTUȘU

4. Dr. Beatrice-Milandolina DOBOZI, Tg.Mureş – Laudatio de dr. Liviu BOAR

5. Dr. Silviu VĂCARU, Iași – Laudatio de prof. Vilică MUNTEANU

In memoriam:

1. Cercet. șt. gr. 1, Gelu NEAMȚU (1939-2017), prezintă Vasile Lechințan

2. Prof. Nicolae MOLDOVAN (1921-2017), prezintă Nicolae Bucur

Vernisarea Expoziţiei Cărţi apărute la editurile „Eurocarpatica" și „Grai Românesc"

1530 – 1700, Pauză

1700 – 1900, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", Sf. Gheorghe

Dezbaterea cu tema Noi cercetări privind istoria şi cultura românilor din sud-estul Transilvaniei, în cadrulColocviului naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu" pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediţia a IX-a

Moderatori: dr. Constantin SECARĂ, , dr. Vasile LECHINȚAN

1. Dr. Constantin SECARĂ, București, Rolul şi importanţa patrimoniului tradiţional, material şi imaterial, în definirea identităţii şi spiritualităţii româneşti din sud-estul Transilvaniei

2. Dr. Dorel MARC, Tg. Mureș. Satele din sud-estul Transilvaniei și experiența Marele Război – cercetare în cadrul proiectului „Mureșeni în tranșeele Marelui Război", finanțat de AFCN

3. Coralia MATEA, coordonator echipa TVR Tg. Mureș, Biruitorii. Un proiect media realizat de TVR Tg. Mureș, în județele Covasna și Harghita

4. Dr. Costel Cristian LAZĂR, prof. Zorel SUCIU, Toplița, Considerații privind noua tematică a Muzeului de Etnografie Toplița

5. Prof. Florentina TEACĂ, Covasna, Cercetări privind păstoritul transhumant în Arcul Intracarpatic

6. Dr. Ana DOBREAN, Miercurea Ciuc, Cercetări privind situația rețelei școlare la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în Comitatul Odorhei

7. Ing. Ciprian HUGIANU, dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sf. Gheorghe, Surse edite și inedite cercetate și valorificate în redactarea unei monografii (studiu de caz – Poian Sărată)

8. Prof. Vasile STANCU, Sfântu Gheorghe, Preocuparea editurilor Eurocarpatica și Grai Românesc pentru promovarea scrierilor monografice

9. Pr. dr. Sebastian PÂRVU, dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sfântu Gheorghe, Cercetări privind istoria şi cultura românilor din sud-estul Transilvaniei, desfășurate în perioada 2016-2017, sub coordonarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan"și a Centrului European de Studii Covasna -Harghita

Sâmbătă, 24 iunie 2017

900 – 1200, Mănăstirea „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul", Valea Mare

Participarea la Liturghia arhierească oficiată de PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, împreună cu un sobor de preoţi, cu ocazia hramului mănăstirii

Marți, 27 iunie 2017

1600 – 1730, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", Sf. Gheorghe

Colocviu cu tema Dinînfăptuitori ai Marii Uniri: protopopii Aurel Nistor și Ioan Rafiroiu (135 de ani de la nașterea, la Araci, a celor doi lideri ai românilor din fostul județ Treiscaune)

Sâmbătă, 1 iulie 2017

1000, Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, Miercurea Ciuc

Adunarea generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș

Sâmbătă, 1 iulie 2017

1300, Localitatea Vâlcele

Manifestări cultural artistice organizate în cadrul „Zilelor comunei Vâlcele"

Duminică 2 iulie 2017

1000 – 1200, Biserica ortodoxă „Sf. Teodor Stratilat" Vâlcele; participarea la Sfânta Liturghie

1200 – 1230, Troiţa refugiaţilor, expulzaţilor din Vâlcele, slujbă de pomenire în memoria refugiaţilor şi expulzaţilor

1300, Localitatea Vâlcele

Nedeia Sânpetrului – Zilele Comunei Vâlcele. Serbare câmpenească tradiţională anuală, cu participarea unor artişti profesionişti şi formaţii folclorice din judeţele Covasna, Harghita şi Braşov. Manifestare organizată de Consiliul Local şi Primăria comunei Vâlcele

Miercuri, 5 iulie 2017

1600, Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă și Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", Sf. Gheorghe

• Manifestări dedicate împlinirii a 25 de ani de la înființarea Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna"

• LansareaBuletinului Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna", nr. 6/2017

• Vernisarea expoziției documentare Liga Cultural-Creștină „Andrei Șaguna" – 25 de ani în slujba culturii și spiritualității românești din Arcul Intracarpatic

Joi, 6 iulie 2017

1100, Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe

Conferința Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna – contemporanul nostru, cu participarea:

ÎPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei și Harghitei, PS Sofian Brașoveanu, Episcop Vicar in cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania și Europa Centrală și de Nord, conducerea Academiei Române, reprezentanți ai autorităților centrale și locale de stat și conducerile unor instituții de învățământ, cultură, culte și administrație publică care poartă numele Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna

Sâmbătă, 8 iulie 2017

1500 Casa Memorială „Romulus Cioflec" din Araci

„La umbra nucului bătrân". Lansări şi prezentări de cărţi aparţinând autorilor din zona Carpaţilor Răsăriteni, manifestare organizată de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita. Moderator: prof. dr. Luminiţa CORNEA

Manifesările Zilelor Andrei Șaguna au parteneri media: Agenția Romanian Global News, Mesagerul de Covasna, Condeiul ardelean și Informația Harghitei.

 


Acest website folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Pentru a afla mai multe despre cum puteti controla sau sterge cookie-urile cititi politica de utilizare Cookie-uri.

Continuarea navigării implică acceptarea lor.