Banner

Istoria Neamului: Cum tratau autoritățile grecești la 1925 pe românii/aromânii din Grecia! Acum lucrurile sunt și mai grave…

Email Imprimare PDF

01_istoria_rRomanian Global News împreună cu prof.univ. dr. Adina Berciu va deschide o secțiune de știri despre cum au fost tratați românii/aromânii/meglenoromânii din Balcani de către statele în care aceștia sunt autohtoni. Sperăm că în acest fel interesul opiniei publice pentru cele câteva milioane de români din Balcani lipsiți și în prezent de cele mai elementare drepturi,să crească....Poate și al autorităților române...

1925 iulie 6, Ianina, Grecia. Raport al viceconsulului de la Ianina N. Vassilake, adresat ministrului Afacerilor Străine, I. G. Duca, privind intervenţia autorităţilor greceşti în timpul serbării şcolare a elevilor români din comuna Băiasa, Epir, sub pretext că aceştia au militat împotriva statului elen.

Ianina, 6 iulie 1925

Consulatul Regal al României

Nr. 258

Confidenţial

Domnule Ministru,

Am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre cele ce urmează:

În seara zilei de 28 iunie, a.c. elevii gimnaziului nostru din localitate, originari din comuna Băiesa, Epir, fiind plecaţi acasă , spre a-şi petrece vacanţa mare, au organizat în curtea bisericii Sf. Gheorghe din zisa comună, sub conducerea lui N. Sdrula, pedagog al gimnaziului, o serbare şcolară, la care au participat părinţii elevilor, mulţi români naţionalişti, cu familiile lor, ca şi un număr însemnat de grecomani.

Programul a constat din bucăţi uşoare şi potrivite mediului, anume recitări de poezii, anecdote, dialoguri şi cântece şcolare în limbile: română, greacă şi franceză.

Deşi fuseseră invitaţi la timp, de către o comisie de elevi, şeful postului de jandarmi, sergentul major A. Kontos şi primarul comunei Dl. G. Vrajituli, înfocat grecoman, ambii în mod ostentativ au refuzat a lua parte.

Serbarea începând la orele 91/2 p.m. s-a desfăşurat în deplină ordine şi linişte, până aproape de miezul nopţii şi a avut un mare succes, publicul asistent ovaţionând de repetate ori pe micii şi vrednicii organizatori.

Pe la miezul nopţii însă, când serbarea era aproape pe sfârşite, şi-au făcut apariţia în curtea bisericii, cei doi reprezentanţi ai puterii publice, primarul şi şeful de post A. Kontos, care de îndată a întrerupt serbarea sub motiv că organizatorii nu au autorizaţia cuvenită, strigând totodată în auzul întregului public cum că, ,,scopul acestei manifestări este de propagandă bolşevică şi contrar intereselor statului elen! Iar câţiva indivizi având în frunte pe însuşi primarul Dl. Vrajituli, completau opera sălbatică înscenată de acesta din urmă distrugând scaunele, mica scenă improvizată, vociferând şi terorizând paşnicul auditor, bărbaţi, femei şi cu ameninţări că ,,culpabilii vor fi duşi la Ianina şi daţi în judecata Curţii marţiale, ca uneltitori împotriva siguranţei Statului".

Şeful de post, Dl. A. Kontos, a şi luat integratoriu la mai mulţi asistenţi

căutând prin ameninţări şi teroare să smulgă din gura lor, şi îndeosebi a preotului comunii, declaraţiuni false cum că aceştia ar fi auzit pe elevi recitând poezii împotriva Statului elen.

Bucuroşi de isprava lor, şeful de jandarmi, primarul şi uneltele lor, retrăgându-se în urmă, au tras focuri de armă, în tot cursul nopţii terorizând paşnica populaţie.

Comunitatea noastră din Băiasa, pe drept indignată de acest incident, provocat cu voinţă de reprezentanţii forţei publice, în scopul vădit de a zădărnici prin teroare orice licărire şi manifestare culturală românească, a adus la cunoştinţă subsemnatului cele mai sus expuse.

Luând cunoştinţă de cele petrecute, am vizitat îndată, în ziua de 3 curent, pe excelenţa Sa Dl. Petihaki, Guvernatorul General al Epirului, căruia i-am expus în mod amănunţit cazul despre care e vorba şi plângerea justă a comunităţii noastre, cerând totodată, în mod energic, pedepsirea autorilor, şeful de post şi primarul, care se dedau la născociri de fapte, menite să aducă tulburare şi descurajare în populaţiunea paşnică aromânească, care nu vrea să se lepede de cultura noastră naţională.

Excelenţa Sa Dl. Guvernator General mi-a declarat că regretă profund modul cum autoritatea din comuna Băiasa a înţeles să se poarte şi mi-a promis că va ordona facerea unei anchete la faţa locului, spre a lua măsurile în consecinţă.

Am vizitat de asemenea şi pe Dl. Colonel V. Grigorakis, Comandantul General al jandarmeriei Epirului, căruia expunându-i cazul, am cerut pedepsirea subalternului

D-sale, şeful de post A. Kontos.

Am socotit de a mea datorie, Domnule Ministru, a aduce la cunoştinţă Excelenţei Voastre cele de mai sus, care arată procedeul şi mijloacele de care se servesc aceşti reprezentanţi ai Statului Elen, spre a nimici cauza noastră culturală în comuna Băiasa.

Cele de mai sus relatate le-am adus la cunoştinţă Domnului Ministru la Atena.

Binevoiţi Vă rog Domnule Ministru a primi încredinţarea sentimentelor mele de cea mai înaltă stimă şi consideraţiune.

Vice Consul-Gerant:

/ss/ Dl. N. Vassilake

Excelenţei Sale Domnului I.G. Duca

Ministrul Afacerilor Străine

A.M.A.E., fond Problema 18, vol. 5, Grecia, nepaginat.

 

Cele mai citite ştiri

Publicitate