Warning: getimagesize(images/stories/2017/12/01_asociatia_rasaritul_ro_md.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/fundatia/web/rgnpress.ro/public_html/rgn_18/plugins/content/imageresize.php on line 37

PERSONALITĂȚILE ANULUI 2017 DISTINSE DE ASOCIAȚIA RĂSĂRITUL ROMÂNESC DIN CHIȘINĂU

Joi, 25 Ianuarie 2018 Chișinău, România de Est (Basarabia)/Romanian Global News
Imprimare


Asociația Răsăritul Românesc din Chișinău, prin Președintele său, Vlad Cubreacov, a făcut publică lista personalităților care au fost premiate în 2017 pentru merite deosebite în păstrarea identității românești a românilor de pretutindeni, transmite Romanian Global News.

 

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ 2017 (PLACHETĂ) SE ACORDĂ:

1. Excelenței Sale, domnului Viorel STĂNILĂ, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Macedonia, pentru servirea cu dăruire, profesionalism și competență a interesului național românesc de unitate culturală și spirituală, promovarea dialectului istoric aromân al limbii române comune și susținerea minorității aromâne înrudite din Republica Macedonia și Balcani.

2. Domnului Constantin CODREANU, deputat în Parlamentul României, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, pentru contribuția esențială la rezolvarea chestiunii zecilor de mii de minori români "non-cetățeni" din Basarabia.

3. Domnului Vitalie NAGACEVSCHI, avocat, președinte al Organizației "Juriștii pentru Drepturile Omului" din Chișinău, pentru reprezentarea competentă, eficientă și pro bono, de-a lungul anilor, a intereselor legitime ale Mitropoliei Basarabiei în justiția din Republica Moldova.

4. Domnului Daniel MAGDU, președinte al Comunității Românilor din Serbia, pentru organizarea comunității românilor din Serbia în cooperare cu statul înrudit România.

5. Domnului Liviu FETTER, director al TVR Moldova din Chișinău, pentru conducerea cu profesionalism și eficiență, în serviciul unității culturale românești, a celei mai noi filiale a Societății Române de Radiodifuziune.

6. Domnului Iosif KRUTI, profesor și director al școlii românești din Diviaca, Albania, pentru meritul de a menține vii, în continuare, prima grădiniță românească de copii și prima școală românească în Balcani.

7. Domnului Goran FILIPI, eminent lingvist, membru al Academiei de Științe și Arte a Croației, pentru cercetarea dialectului istoric istroromân în pericol și pentru elaborarea și publicarea Atlasului Lingvistic Istroromân.

8. Doamnei Aurica BOJESCU, secretar al Uniunii Interregionale "Comunitatea Românească din Ucraina", pentru apărarea și promovarea drepturilor și libertăților comunității românilor din nordul Bucovinei, ținutul Herța, nordul și sudul Basarabiei și nordul Maramureșului.

9. Domnului Zisa MUȘA, sculptor aromân din Albania, pentru sculptarea, împreună cu fiul său Mario MUȘA, a bustului istoricului Nicolae Iorga instalat, prin grija și cheltuiala Institutului Cultural Român, pe malul Golfului Corfu la Saranda, Albania.

10. Domnului Piotr KOHUT, președinte al Fundației "Pasterstwo Transhumancyjne" ("Păstoritul transhumant") din Koniaków, Polonia, pentru promovarea eficientă a valorilor tradiționale ale comunităților istorice valahe înrudite din Carpații Occidentali Exteriori (Beskizi), în special ale comunității păstorilor gorali.

11. Doamnei Adriana GAE, expert ICR în cadrul Direcției pentru Românii din afara granițelor, pentru servirea cu dăruire și competență a cauzei naționale și pentru susținerea constantă a comunităților românești înrudite din jurul granițelor și Balcani.

12. Domnului Ilie Tudor ZEGREA, poet și publicist român din Cernăuți, pentru poziție civică exemplară în apărarea drepturilor și libertăților românilor din Ucraina, pentru peniță ascuțită, nerv publicistic și talent.

13. Domnului Nicolae SARAMANDU, eminent lingvist, Institutul de Lingvistică al Academiei Române, pentru elaborarea și publicareaAtlasului lingvistic al dialectului aromân, lucrare fundamentală de referință cuprinzând toate variantele actuale ale dialectului aromân din Grecia, Albania, Bulgara și Republica Macedonia (graiurile pindean, fărșerot, grămostean, grabovean și gopeșean-moloviștean).

14. Domnului Valentin ȚIGĂU, jurnalist la Radio România Internațional, pentru competență și probitate profesională, nerv jurnalistic și peniță ascuțită în abordarea constantă și îndelungată a problematicii românești din Basarabia.

15. Doamnei Luminița CORNEA, istoric, critic literar și muzeograf la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pentru servirea constantă, îndelungată, cu dăruire, competență și abnegație a cauzei românilor din Curbura Carpaților.

16. Domnului Emil GAJU, actor și regizor, maestru în artă, profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, pentru talent artistic deosebit și pentru servirea cu dăruire a culturii române.

17. Domnului Stoica LASCU, reputat istoric, profesor la Universitatea Ovidius din Constanța, pentru cercetarea și promovarea activă a istoriei românității balcanice și pentru volumul "Românii balcanici în Dobrogea".

18. Doamnei Iulia MODIGA, redactor-șef al Agenției de presă INFO-PRUT, pentru aportul deosebit, constant și eficient adus cauzei unității românești prin scris și atitudine publicistică exemplară.

19. Domnului Vasile MALANEȚCHI, muzeograf, critic literar și de artă, director al Muzeului Literaturii Române "Mihail Kogălniceanu" din Chișinău, pentru conducerea cu dăruire și competență a unei instituții muzeistice unicat la răsărit de Prut, care propagă activ valorile culturii române.

20. Doamnei Adina BERCIU DRĂGHICESCU, reputat istoric, profesor la Universitatea București, pentru volumele "Românii din Balcani, cultură și spiritualitate la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea" și "Școli și biserici din Peninsula Balcanică".

21. Domnului Eugen TERTELEAC, președinte al Asociației Românilor din Italia, președinte al Camerei de Comerț a României în Italia, realizator al emisiunii "Români pentru Români" la postul Dacia TV al românilor din Italia, pentru apărarea drepturilor și libertăților românilor din diaspora emergentă și promovarea imaginii României peste hotare.

22. Doamnei Varvara BUZILĂ, etnograf și muzeograf, secretar științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, pentru competență științifică, probitate și contribuție exemplară adusă constant și îndelungat cercetării etnografice românești de la răsărit de Prut.

23. Domnului Antonie POPESCU, avocat din București, pentru aportul deosebit, constant și eficient adus cauzei românești și pentru atitudine civică exemplară.

24. Domnului Vladimir BEȘLEAGĂ, prozator român născut în Transnistria, pentru talent artistic deosebit, profunzime de idei, peniță ascuțită și servirea cu dăruire a literelor și culturii române.

25. Domnului Vlad POHILĂ, reputat lingvist, publicist și traducător român din Basarabia, pentru promovarea constantă și îndelungată a valorilor culturale autentice românești la răsărit de Prut și pentru servirea cu dăruire a idealului românesc de unitate.

Chișinău, 24 ianuarie 2018