Banner

Românii din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa îi scriu ministrului învățământului de la Kiev cerând renunțarea la învățământul în așa zisa limbă moldovenească

Email Imprimare PDF

23_anatol_popescuNe exprimăm în mod repetat ferma convingere că această abordare perfidă şi duplicitară a problematicii învăţământului în limba română din Ucraina nu contribuie şi nu corespunde actualelor tendinţe de decomunizare a statului ucrainean, precum şi relaţiilor de bună vecinătate dintre state, şi reformării sistemului ucrainean de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, fapt pentru care solicităm Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina să ia măsuri concrete în acest sens, se arată în mesajul transmis ministrului învățământului de la Kiev și preluat de Romanian Global News.

Către MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI ŞTIINŢEI DIN UCRAINA

În atenţia doamnei Lilia Grinevici, Ministru al Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina

SCRISOARE DESCHISĂ

Stimată Doamnă Ministru,

Ne adresăm în numele Asociaţiei Naţional-Culturale „Basarabia" a Românilor din regiunea Odesa, în contextul actualelor negocieri bilaterale ucraino-române şi al consultaţiilor guvernului ucrainean cu societatea civilă românofonă din Ucraina, privind implementarea controversatelor prevedri ale articolului 7 din noua lege a Ucrainei privind învăţământul, din 05.09.2018.

Reieşind din necesitatea găsirii unui consens în ce priveşte garantarea cetăţenilor românofoni din Ucraina a dreptului constituţional la învăţământ în limba maternă la nivel preşcolar, şcolar şi universitar, susţinem în totalitate poziţia majorităţii organizaţiilor neguvernamentale, care reprezintă comunităţile istorice autohtone din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa, şi anume:

1. Propunem redactarea, în conformitate cu art.53 din Constituţia Ucrainei, în următoarea formulare, articolului privind limba de predare în instituţiile de învăţământ mediu general, din proiectul legii Ucrainei privind învăţământul mediu general: „Cetăţenilor, care aparţin minorităţilor naţionale li se garantează dreptul la învăţământ în limba maternă sau la studierea limbii materne în instituţiile de învăţământ de stat sau comunale, sau prin societăţile culturale.";

2. Reieşind din prevederile punctului 48 ale Opiniilor nr.902/11.12.2017 ale Comisiei de la Veneţia, privind Legea învăţământului din Ucraina din 05.09.2017, privind recunoaşterea corespunderii totale a limbii „moldoveneşti" limbii române în practica şi jurisprudenţa Republicii Moldova, solicităm, în mod repetat, iniţierea concomitentă de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina a procedurii de unificare celor două programe curente şi identice de învăţământ pentru instituţiile de învăţământ mediu general cu predare în limba română şi „moldovenească", într-o singură programă de învăţământ, prin trecerea tuturor acestor instituţii la programa de învăţământ pentru şcolile cu predare în limba română, în calitate de unică limbă maternă a cetăţenilor Ucrainei care aparţin minorităţii naţionale române/moldoveneşti şi a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;

3. Solicităm remiterea către Asociaţia „Basarabia" a unei copii a actului normativ, conform căruia în anii 1997-1998 Minnisterul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina, fără consulatarea prealabilă a cadrelor didactice şi părinţilor elevilor din instituţiile de învăţământ cu predare în limba română din Sudul Basarabiei, a îndepărtat cetăţenii românofoni din regiunea Odesa de la posibilitatea studierii în limba română, după aceeaşi programă de învăţământ cu regiunile Transcarpatia şi Cernăuţi (indiferent de cum se autoidentifică cetăţenii – români, maramureşeni, bucovineni, moldoveni sau basarabeni), şi a înfăptuit în mod artificial un conflict pe loc pustiu, prin dublarea acestei programe de stat cu o programă pentru şcolile cu predare în limba „moldovenească" pentru regiunea Odesa – un produs de propagandă a regimului comunist/sovietic recunoscut.

Ne exprimăm în mod repetat ferma convingere că această abordare perfidă şi duplicitară a problematicii învăţământului în limba română din Ucraina nu contribuie şi nu corespunde actualelor tendinţe de decomunizare a statului ucrainean, precum şi relaţiilor de bună vecinătate dintre state, şi reformării sistemului ucrainean de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, fapt pentru care solicităm Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina să ia măsuri concrete în acest sens.

Anexând la această scrisoare copia propriului atestat de studii medii complete vă rog, Doamnă Ministru, să răspundeţi în mod oficial la întrebarea:

· Există vreo diferenţă – înafară de denumire – între limba română, în care se preda programa şcolară în şcoala din Utkonosovka, raionul Ismail în anul 1997, şi „moldoveneasca", în care acelaşi material didactic este predat celor doi copii ai mei în anul 2018?

Aşteptând răspunsul oficial din partea Dumneavăstră, şi contând pe înţelegerea integră a stării de degradare catastrofală a calităţii învăţământului în limba română din regiunea Odesa în ultimii 20 de ani, prin relansarea cultului sovietic al limbii „moldoveneşti", cu o rusificare şi ucrainizare aproape finalizată a învăţământului românesc din Sudul Basarabiei, cu un risc major de lichidare totală a învăţământului în limba română prin implementarea noii legislaţii ucrainene în domeniu,

sincer, al Dvs,

Anatol Popescu

Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „Basarabia" a Românilor din regiunea Odesa

Ismail, 14.02.2018

 

Cele mai citite ştiri

Publicitate