Banner

Federației Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei face apel către autoritățile din Ucraina să pună capăt presiunilor și urmării liderilor comunității românești din Ucraina

Email Imprimare PDF

22_vlad_cubracovFederația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu faptul că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) instrumentează, din 22 mai 2018, , în baza alineatului 1 al articolului 110 din Codul Penal, un dosar penal in rem vizând Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți sub pretextul faptelor de "separatism" și "îndemn la modificarea frontierei de stat a Ucrainei".

Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei:

• a luat notă de manierea abuzivă și insinuantă în care a fost exploatat mediatic acest dosar penal de către SBU și anumite organe de presă din Ucraina, care vehiculează nefondat și isterizant, în stil sovietic, acuzații de "separatism" și creând astfel o atmosferă de suspiciune și ură interetnică;

• reține că Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți respinge categoric și fără echivoc orice acuzație de "separatism", ca și tentativele autorităților ucrainene, inclusiv ale SBU, de a eticheta, de a insinua, de a acuza nefondat, de a inventa pretexte pentru urmărirea penală a liderilor comunității românești;

• constată că în ultimul timp minoritatea românească din Ucraina, numărând circa jumătate de milion de persoane, face obiectul limitării drastice a drepturilor sale naționale și cultural-lingvistice, în contrast cu prevederile constituționale și cu angajamentele internaționale și interstatale asumate de statul ucrainean privind respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în general, și a minorității naționale române, în particular;

• își exprimă întreaga solidaritate cu liderii comunității românești din Ucraina anchetați de SBU (academicianul Vasile Tărâțeanu și avocatul Eugen Pătraș) și apreciază poziția lor fermă de respingere a acuzațiilor nefondate de "separatism" fabricate în stil sovietic de către SBU;

• face apel către autoritățile din Ucraina să pună capăt presiunilor și urmării liderilor comunității românești din Ucraina, în speță a conducerii Centrului Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți;

• solicită autorităților centrale ale României, ca stat înrudit, să reacționeze prompt și să acționeze eficient, în cooperare cu autoritățile centrale ale Ucrainei, în vederea depășirii situației create artificial de către SBU în jurul Centrului Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți;

• consideră că sprijinul acordat Ucrainei de către statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv de către România și alte state care au minorități înrudite în Ucraina, în parcursul european și euroatlantic al acestui stat trebuie condiționat rezonabil de respectarea întocmai a prevederilor tratatelor bilaterale și celor ale documentelor internaționale în domeniul drepturilor omului și a funcționării instituțiilor democratice la care Ucraina este parte;

• adresează comunităților, instituțiilor, organizațiilor și personalităților românești din Europa și din întreaga lume îndemnul de a lua atitudine față de presiunile nejustificate la care sunt supuși de către Securitatea ucraineană liderii comunității românești din acest stat și de a fi demonstreze o solidaritate exemplară cu ei.

Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei va monitoriza îndeaproape cazul dosarului penal instrumentat de SBU vizând conducerea Centrului Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți și va sesiza asupra acestui caz organismele internaționale în materie de drepturi ale omului, se arată în comunicatul de presă semnat de Vlad Cubreacov,Secretat General al Federației Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei