Banner

La mulți ani românilor de pretutindeni care vorbesc sau cinstesc Limba Română!

Email Imprimare PDF

10_ziua_lb_romaneRomanian Global News transmite „La mulți Ani!" tuturor românilor care nu și-au uitat limba strămoșească. De la Volohii din Ucraina pânâ la aromânii din Pind și de la românii de le Est de Bug până la istroromânii din Croația trecând prin Serbia, Albania, Macedonia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Basarabia și în toată diasporora românească din Occident dar și din statele fostei URSS, cele circa 12 milioane de români aflați în afara frontierelor încearcă cu greutate și sacrificii să își păstreze limba mamei și a tatei, limba materna, limba română în cele patru dialecte ale sale, daco-român, aromân, meglenoromân și istroromân.

Nu în ultimul rând „La mulți ani!" românilor din județele Harghita, Covasna și Mureș aflați sub presiunea unei agresiuni lingvistice continui și care cu greu își mai păstrează limba strămoșească.

În fiecare clipă limba română, Limba Neamului, curge lin în sufletele uneori pustiite de depărtare, alteori agresate de autorități ostile, încercând să rămână în eternitatea poporului român de pretutindeni!

Dumnezeu să ajute fiecare român, oriune ar fi el, să-și păstreze limba română ca o Icoană a Neamului din care face parte.